Regulamin Rankingu Zawodniczego Qi Karate Klub

CEL:

-Motywowanie dzieci i młodzieży do podnoszenia umiejętności technicznych.
-Podnoszenie poziomu wyszkolenia.
-Stworzenie przejrzystego sposobu wybierania reprezentacji klubu na mistrzostwa świata i
mistrzostwa Europy (dzieci).

Zasady punktacji:

1.Mistrzostwa świata i mistrzostwa Europy:
I miejsce – 32 p.
II miejsce – 16 p.
III miejsce – 8 p.

2.Aktualne mistrzostwa Polski , Puchar Polski Dzieci PZKT:
I miejsce –  24 p.
II miejsce – 12 p.
III miejsce – 6 p..

3.Turnieje rankingowe PZKT:
I miejsce – 16 p.
II miejsce – 8 p.
III miejsce – 4 p.

4.Turnieje inne:
I miejsce –  8 p.
II miejsce – 4 p.
III miejsce – 2 p.

Sam udział w turnieju 2 p.

 Ranking będzie prowadzony w konkurencjach kata i kumite indywidualne.Punkty naliczane są od stycznia do grudnia (turniej mikołajkowy będzie rozpoczynał naliczanie punktów na nowy sezon) , na kolejny sezon punkty zostają podzielone przez 2.

Ranking będzie podzielony na roczniki wg przepisów PZKT oraz stopnie 3-1 kyu, 6-4 kyu, 7-8 kyu (roczniki 2017 i młodsi nie będą podzieleni na stopnie)

Comments are closed.