28 listopada (sobota) Szkoła Podstawowa w Łapanowie 195, 32-740
10:00 – 10:45 – egzaminy na białe pasy (osoby z Łapanowa i Gdowa)
11:00 – 11:45 – egzamin na białe pasy (osoby z Leszczyny, Sobolowa i Kokotowa)
12:00 – 12:45 – egzamin na żółte i pomarańczowe pasy
13:00 – 14:00 – egzamin na zielone, niebieskie, brązowe pasy

19 grudnia (sobota) Hala sportowa w Czchowie, Sądecka 185
10:00 – 10:45 – egzaminy na białe pasy (osoby z Czchowa)
11:00 – 11:45 – egzaminy na białe pasy (osoby z Brzeska gr I )
12:00 – 12:45 – egzaminy na białe pasy (osoby z Brzeska gr II )

Egzaminator:
Sensei Rafał Wajda (4 Dan) – Członek Zarządu Polskiego Związku Karate Tradycyjnego , założyciel Krakowskiego Klubu Karate Tradycyjnego, wielokrotny mistrz Świata, Europy oraz Polski w karate tradycyjnym. Dyplomowany egzaminator oraz sędzia PZKT

Warunki przystąpienia do egzaminu:
– uiszczona opłata za egzamin w kwocie 80 zł (na kolorowe pasy dodatkowo 20 zł za pas)
– opłacona rocznalicencja Polskiego Związku Karate Tradycyjnego w kwocie 40 zł
– uregulowana składka członkowska w klubie
– zapał, uśmiech i zaangażowanie ?

Wpłaty za egzamin oraz za licencje PZKT na konto klubu w 2 różnych przelewach:
Stowarzyszenie „Radość” , Ubrzeż 17, 32-740 Łapanów
KBS 90 85910007 0120 0371 9921 0001
1. Wpłata za licencję:
W tytule: Licencja PZKT, imię i nazwisko(dziecka); Np. Licencja PZKT, Jan Kowalski
2. Wpłata za egzamin:
W tytule: Egzamin, imię i nazwisko(dziecka); Np. egzamin uczniowski, Jan Kowalski